• Vi bygger broar
    mellan idé & verklighet

    Böta Kvarn-gruppen erbjuder allt från leverans av pellets till konsumenter
    till helhetslösningar med leverans av värme och ånga för industri.


Böta Kvarn-gruppen

Böta Kvarn-gruppens verksamhetsområden bildar en helhet som gör Böta Kvarn till en pålitlig partner.

Just nu söker vi fler
kompetenta medarbetare

Intresset för våra tjänster är stort och Böta Kvarn-gruppen växer snabbt.
Vi behöver fler medarbetare med rätt kompetens och erfarenhet
för att arbeta med energiomställning inom Sveriges processindustri.

Läs mer här