• Vi bygger broar
    mellan idé & verklighet

    Böta Kvarn-gruppen erbjuder allt från leverans av pellets till konsumenter
    till helhetslösningar med leverans av värme och ånga för industri.


    Sidan är under uppbyggnad

Böta Kvarn-gruppen

Böta Kvarn-gruppens verksamhetsområden bildar en helhet som gör Böta Kvarn till en pålitlig partner.

Energi

Konstruktion

Industriservice

Bygg och entreprenad

Just nu söker vi fler
kompetenta medarbetare

Intresset för våra tjänster är stort och Böta Kvarn-gruppen växer snabbt.
Vi behöver fler medarbetare med rätt kompetens och erfarenhet
för att arbeta med energiomställning inom Sveriges processindustri.

Läs mer här